Tag Archives: AFP

F?rrest uf?re p? Vestlandet

F?rrest uf?re p? Vestlandet

Vestlandet kommer best ut n?r det gjelder antall uf?re, med en uf?reandel p? ti prosent. Det er under landsgjennomsnittet p? 12 prosent, viser KLPs uf?reanalyse fra 2013. Samtidig er stadig flere i jobb etter fylte 62 ?r. Rogaland er det fylket som kommer best ut n?r det gjelder antall uf?re, viser en analyse KLP har gjennomf?rt blant sine medlemmer i kommunene.…

Kun 3 av 10 tar ut pensjon f?r 67

De fleste velger fortsatt ? starte pensjonsutbetalingene ved 67 ?r, viser tall fra Storebrand. Dette til tross for at pensjonsreformen gir mulighet for ? ta ut alderspensjon fra 62 ?r. ? Jeg er positivt overrasket, sier pensjons?konom. ? Jeg hadde forventet at enda flere ville ta ut pensjonen f?r 67, siden penger i dag er mer fristende enn penger i morgen.…
Top