Tag Archives: Andreas Enger

N?ringslivet r?mmer bankene

N?ringslivet r?mmer bankene

Landets ledende ?konomidirekt?rer flytter finansieringen fra bankl?n til obligasjonsl?n i f?lge en fersk unders?kelse fra Deloitte. Dette er et resultat av klart lavere tilgjengeligheten p? bankl?n, i tillegg til et lavere ?nske om ? l?ne i bankene. Deloitte har hvert halv?r de to siste ?rene spurt ?konomidirekt?rene i Norges 500 st?rste selskaper om deres syn p?…
Top