Tag Archives: Arne Magnus Rise

Presentasjon av rapporten for 4. kvartal 2010

Den 14. februar 2011 ervervet HVS Invest AS 332 aksjer i Grenland Group ASA («GGG»). Aksjene ble ervervet til kurs NOK 12,30 per aksje. HVS Invest AS eier etter dette 31 774 795 aksjer i GGG, hvilket representerer cirka 89,56 prosent av aksjekapitalen og cirka 90,30 prosent av stemmene i GGG*.…
Top