Tag Archives: Arne Magnus Rise

Bedre markeder og resultatvekst for Orkla

Det vises til flaggemelding den 31. januar 2011. Den 9. februar har HVS Invest AS ervervet 1 aksje i Grenland Group ASA («GGG») gjennom Oslo B?rs handelssystem. Vederlaget var NOK 12,30. Dette inneb?rer at HVS Invest AS eier 23 793 956 aksjer og 7 921 089 tegningsretter i GGG.…
Top