Tag Archives: Arnulf Arn

Flere vil vurdere fastrenteprodukter

Flere vil vurdere fastrenteprodukter

Gjeldsniv?et i kommunesektoren har ?kt kraftig de senere ?rene. En av tre kommuneledere sier at deres kommune i st?rre grad enn tidligere vil vurdere fastrenteprodukter det neste ?ret. En av tre ordf?rere og r?dmenn oppgir at deres kommune i st?rre grad enn tidligere vil vurdere fastrenteprodukter det neste ?ret.…
Top