Tag Archives: ASA

Ny viseadm. dir. i Kaffehuset Friele

Ny viseadm. dir. i Kaffehuset Friele

J?rgen Nicolay Wiig er fra 1. mars ansatt som ny viseadministrerende direkt?r i Kaffehuset Friele. J?rgen Wiig kommer fra stillingen som konserndirekt?r i Rieber & S?n ASA, med ansvar for konsernets foodservice-virksomhet, som har salg i Norge, Tsjekkia, Slovakia, Danmark og Sverige.…

Kristine Landmark er ?rets kvinnelige styreledertalent

Kristine Landmark ?rets kvinnelige styreledertalent! ?rets Gabrielsen-prisvinner er Kristine Landmark, 57 ?r fra ?lesund. – Det er utrolig herlig ? f? denne prisen! Jeg hadde aldri trodd det skulle bli meg, med s? mange sterke nominerte, sier en glad prisvinner. Det er ett ?r siden hun hoppet av som administrerende direkt?r i Stokke, for ?…

FORSTANDERSKAPSM?TE 27. NOVEMBER 2009

Styret i Powel ASA har i dag behandlet forslag om strykning av selskapets aksjer fra notering p? Oslo B?rs. Styret er av den oppfatning at selskapet ikke lenger anses som egnet for b?rsnotering. Dette begrunnes med svak likviditet i aksjen, liten fri flyt i aksjen som f?lge av konsentrert eierstruktur og liten kapitalisert verdi.…

Balanse i betalingsstr?mmene

The shareholders in AKVA group ASA are invited to attend the Extraordinary General Meeting of the Stockholders to be held at 13:00 hours on 11th December 2009 in the Company’s premises at Nordlysveien 4, N-4340, Bryne. Please find attached Notice of the Extraordinary General Meeting of the Stockholders in AKVA group ASA, revised Articles of Association and the attendance form.…
Top