Tag Archives: Aspelin Ramm

Betongelementprisen til Vulkan

Betongelementprisen til Vulkan

Juryens begrunnelse ?Vulkan er et unikt prosjekt der en har tatt i bruk nye materialer og utnytter produktet glassfiberarmerte betong p? unik m?te. Fasadene er spennende utformet der alle overganger er n?ye gjennomtenkt og presist utformet. Omr?det ved Akerselven er tilf?rt en unik bebyggelse som gj?r kvartalet attraktivt b?de for n?ringsvirksomhet, byrom og som boomr?de.…
Top