Tag Archives: Bank Norwegian

STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernresultatet etter skatt i 2. kvartal utgjorde 82,1 millioner kroner, en ?kning p? 16,8 millioner kroner sammenlignet med foreg?ende kvartal. Resultatutviklingen er drevet av sterk kunde- og utl?nsvekst, lavere kostnader, stabil kredittkvalitet samt resultatforbedring i Sverige. Den sterke kunde- og utl?nsveksten fortsatte i 2.…

Sterk vekst og resultatfremgang i Bank Norwegian

Bank Norwegian fortsetter den positive utviklingen. Konsernresultatet etter skatt utgjorde 21,8 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 18,5 millioner kroner i 1. kvartal 2011. Resultatfremgangen forklares hovedsakelig av utl?nsvekst. Bank Norwegian opplever sterk utl?nsvekst, tiltagende vekst i utstedte kredittkort, samtidig med ?kt l?nnsomhet.…

Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2010. F?rebelse tal

Den underliggende bankdriften viser en sv?rt positiv utvikling. Utl?nsvekst, ?kte netto renteinntekter og lavere kostnader gj?r at banken rapporterer et st?rre overskudd enn opprinnelig forventet. Selskapet rapporterer et konsernresultat etter skatt for fjerde kvartal 2009 p? 6,2 millioner kroner. ?Vi har lagt et godt ?r bak oss, og er meget tilfreds med utviklingen.…
Top