Tag Archives: Carnegie Investment Bank

PA Resources offentliggör villkor för företrädesemissionen

PA Resources offentliggör villkor för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande f?r inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland * Varje femtal (5) aktier som innehas p? avstämningsdagen den 28 maj 2010 berättigar innehavaren till teckning av 14 nya aktier. * Teckningskursen är satt till 3,75 SEK per aktie vilket ger en emissionslikvid om cirka 1 761 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader.…
Top