Tag Archives: CE

Northern Logistic Property ASA – Resultat for tredje kvartal 2010

Northern Logistic Property ASA – Resultat for tredje kvartal 2010

Med referanse til b?rsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 14. november er gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er n?rmere beskrevet nedenfor. Gustav Ingemar Kihlström, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har direkte og gjennom sitt heleide selskap blitt tildelt til sammen 121.795 tegningsretter i reparasjonsemisjonen.…

Ekstraordin?r generalforsamling avholdt

DiaGenic ASA har avholdt ekstraordin?r generalforsamling den 29. oktober 2010. Alle saker p? generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til forslag. I samsvar med styrets forslag ble den rettede emisjonen p? NOK 70 millioner samt reparasjonsemisjonen p? inntil NOK 30 millioner vedtatt av generalforsamlingen.…

INNKALLING TIL EKSTRAORDIN?R GENERALFORSAMLING

Styret i DiaGenic ASA (?Selskapet?) innkaller med dette til ekstraordin?r generalforsamling. Tid: 29. oktober 2010 kl. 10.00 Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo Til behandling foreligger: ?pning av m?tet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over m?tende aksjeeiere Valg av m?teleder og en person til ?…
Top