Tag Archives: CE

INNKALLING TIL EKSTRAORDIN?R GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDIN?R GENERALFORSAMLING

Styret i DiaGenic ASA (?Selskapet?) innkaller med dette til ekstraordin?r generalforsamling. Tid: 29. oktober 2010 kl. 10.00 Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo Til behandling foreligger: ?pning av m?tet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over m?tende aksjeeiere Valg av m?teleder og en person til ?…

Kortbruken ?ker – 9 prosent vekst hittil i ?r

Med referanse til b?rsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 17. november er gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er n?rmere beskrevet nedenfor. Maria Holmlund, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 11.756 tegningsretter i reparasjonsemisjonen.…

Siemens honorerer rekordresultat med milliardbonus

Med referanse til b?rsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 15. november er gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er n?rmere beskrevet nedenfor. Erik Anders Lönneborg, som er direkt?r i DiaGenic ASA, har blitt tildelt til sammen 3.107.397 tegningsretter i reparasjonsemisjonen.…
Top