Tag Archives: CFO

Finanstilsynet gir BN Bank ASA tillatelse til ? benytte Avansert IRB

BN Bank ASA og Bolig og N?ringskreditt AS har f?tt tillatelse fra Finanstilsynet til ? benytte Avansert IRB(AIRB)-metode for beregning av minstekravet til kapitaldekning for foretaksengasjementer. AIRB er en ?Avansert Intern Rating Basert? metode for beregning av minstekravet til kapitaldekning. Denne systematiske fremgangsm?ten gir fordeler i form av bedre risikostyring og kontroll for utl?nsvirksomhet i bank.…

ComAround gjorde det sterkt i 2010.

Norwegian Property ASA har kj?pt p?lydende NOK 5 millioner i eget obligasjonsl?n NO 0010564412. Etter tilbakekj?pet er det NOK 170 millioner utest?ende i l?net som har forfall i mars 2012 og l?per med en rente p? NIBOR pluss 2,75 prosent. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12…
Top