Tag Archives: CFO

Finanstilsynet gir BN Bank ASA tillatelse til ? benytte Avansert IRB

BN Bank ASA og Bolig og N?ringskreditt AS har f?tt tillatelse fra Finanstilsynet til ? benytte Avansert IRB(AIRB)-metode for beregning av minstekravet til kapitaldekning for foretaksengasjementer. AIRB er en ?Avansert Intern Rating Basert? metode for beregning av minstekravet til kapitaldekning. Denne systematiske fremgangsm?ten gir fordeler i form av bedre risikostyring og kontroll for utl?nsvirksomhet i bank.…
Top