Tag Archives: Christina Karlsson

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2010 OG FOREL?PIG RESULTAT 2010

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2010 OG FOREL?PIG RESULTAT 2010

ASA tildelt opsjoner i henhold til selskapets opsjonsprogram for medarbeidere. Opsjonene har en opptjeningstid p? to ?r. Eilert Hanoa (CEO) er tildelt 28.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 147.000 opsjoner og 6.713.814 aksjer Knut St?len (CFO) er tildelt 88.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 88.000 opsjoner og 10.000 aksjer Jostein H?valdsrud (CTO) er tildelt 28.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 167.000 opsjoner og 554.306 aksjer Werner Risberg (VP Sales) er tildelt 28.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 167.000 opsjoner og 475.600 aksjer Stein Olav Rep?l (COO) er tildelt 25.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 141.000 opsjoner og 358.000 aksjer Erich N?kling (Business Development Manager) er tildelt 25.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 143.500 opsjoner og 0 aksjer Espen Mofjell (VP Product) er tildelt 28.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 167.000 opsjoner og 178.583 aksjer Christina Karlsson (ansattrepresentant) er tildelt 5.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 44.500 opsjoner og 0 aksjer Leif Persson (ansattrepresentant) er tildelt 21.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 171.000 opsjoner og 164.500 aksjer Kurt D.…
Top