Tag Archives: CVM

BANK NORWEGIAN MED OVERSKUDD I 2009 ? I SITT ANDRE HELE DRIFTS?R.

BANK NORWEGIAN MED OVERSKUDD I 2009 ? I SITT ANDRE HELE DRIFTS?R.

DOF ASA ( «DOF») har levert en s?knad om b?rsnotering hos CVM, (kredittilsynet i Brasil), som et f?rste skritt for en mulig b?rsnotering av DOF?s virksomhet i Brasil, Norskan Offshore, p? b?rsen i S?o Paulo. En emisjon er ment ? iverksettes i forbindelse med en eventuell b?rsnotering.…
Top