Tag Archives: Dag Mejdell

Posten satser p? netthandel og digital post

Posten satser p? netthandel og digital post

Posten Norge leverte et godt resultat for 2013 og brevene kom raskere frem enn ?ret f?r. Konsernet er i kontinuerlig omstilling for ? m?te en mer digital fremtid og satser innen netthandel og digital post. Forel?pige tall for 2013 viser at Posten Norge fikk et driftsresultat f?r engangseffekter og nedskrivinger p?…

5 dagers post og kutt i statlig kj?p

H?yre/FrP-regjeringen foresl?r endringer i Postens rammebetingelser og reduserer bevilgningene til statlig kj?p av ul?nnsomme post- og banktjenester for 2014. Posten vil starte forberedelsene til fem dags postomdeling. I forslaget til endringer i statsbudsjettet for 2014 har H?yre/FrP-regjeringen redusert bevilgningene til statlig kj?p av posttjenester til 270 millioner kroner, som er 50 millioner kroner mindre enn Postens beregninger og det Stoltenberg-regjeringen la opp til i sitt opprinnelige budsjettforslag.…

Logistikkomr?det gir vekst for Posten

Postens omsetning ?kte med 321 millioner kroner i ?rets tre f?rste kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet (EBITE) g?r likevel tilbake med 221 millioner kroner per tredje kvartal. Per tredje kvartal 2013 var driftsinntektene 17 121 millioner kroner og driftsresultatet (EBITE) f?r engangseffekter og nedskrivninger 498 millioner kroner.…
Top