Tag Archives: Danmarks Statistik

F?rre nye boliger s?ttes til salg

Dagens sammensatte forbrugertillidsindikator fra Danmarks Statistik viser fremgang for anden m?ned i tr?k. Forbrugertillidsindikatoren steg fra -7,0 i januar til -4,8 i februar, men ligger fortsat under niveauet fra 2010 og for?ret 2011.Dansk Erhverv fremh?ver dog, at fremgangen i forbrugerforventninger bidrager yderligere til det mere optimistiske syn p?…

NISSANS NETTORSULTAT UDGJORDE 1,83 MIA. EURO OG DRIFTSRESULTATET VAR 2,94 MIA. EURO FOR F?RSTE HALVDEL AF REGNSKABS?RET 2010

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2011, og den forel?bige opg?relse viser, at budgetterne lever op til ?konomiaftalen med regeringen. Den forel?bige opg?relse af budgetterne for 2011 viser, at kommunerne har budgetteret med serviceudgifter p? i alt 232,2 mia. kr., hvilket er ca.…
Top