Tag Archives: E-post Erik

Hydro hever forbedringsambisjonen fra 100 til 300 US-dollar per tonn

Hydro hever forbedringsambisjonen fra 100 til 300 US-dollar per tonn

Ambisjonen om ? bedre inntjeningen p? Hydros heleide aluminiumverk med 100 US-dollar per tonn blir n? utvidet til 300 US-dollar per tonn. Tiltakene skal bedre konkurranseevnen for aluminiumverkene og bringe l?nnsomheten opp p? et b?rekraftig niv?. Hydro lanserte h?sten 2009 et kostnadsforbedringsprogram for ?…
Top