Tag Archives: EDB

Norwegian har valgt Dreamliner som langdistansefly

Norwegian har valgt Dreamliner som langdistansefly

Landstinget i Jönköpings län har inng?tt en avtale med EDB ErgoGroup i Sverige (SYSteam) om leveranse av et klinisk informasjonssystem for anestesi og intensivpleie. Avtalen har en verdi p? ca 18 millioner svenske kroner. Leveransen er basert p? produktet MetaVision Suite, et internasjonalt og velutpr?vd…

Fremtidig organisasjon og konsernledelse i EDB ErgoGroup

7. september 2010) EDB og ErgoGroup har valgt fremtidig organisasjonsstruktur for det fusjonerte selskapet. Det er ogs? innstilt ny konsernledelse som formelt skal v?re operativ senest 1. januar 2011. Dette er et viktig skritt i arbeidet med ? etablere et slagkraftig selskap som skal markere seg i det nordiske IT-markedet. Siden fusjonen mellom EDB og ErgoGroup ble annonsert 7.…
Top