Tag Archives: EDB

Fremtidig organisasjon og konsernledelse i EDB ErgoGroup

7. september 2010) EDB og ErgoGroup har valgt fremtidig organisasjonsstruktur for det fusjonerte selskapet. Det er ogs? innstilt ny konsernledelse som formelt skal v?re operativ senest 1. januar 2011. Dette er et viktig skritt i arbeidet med ? etablere et slagkraftig selskap som skal markere seg i det nordiske IT-markedet.…
Top