Tag Archives: Enhet201020112012 Antall

Stabilitet, effektivitet og h?y kundetilfredshet

Stabilitet, effektivitet og h?y kundetilfredshet

I 2012 har Fjellinjen gjennomf?rt sm? og store tiltak som gir besparelser. Siden 2010 er kostnaden per passering redusert med 26 %, og effektiviseringstiltakene gj?r at en stadig st?rre andel av passeringene genererer midler til Oslopakke 3. – Stabilitet, effektivitet og h?y kundetilfredshet har preget 2012, og Fjellinjen er en stabil og effektiv innkrever av bompenger for Oslopakke 3, uttaler Anne-Karin Sogn, administrerende direkt?r.…
Top