Tag Archives: Erik Jensen

STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernresultatet etter skatt i 2. kvartal utgjorde 82,1 millioner kroner, en ?kning p? 16,8 millioner kroner sammenlignet med foreg?ende kvartal. Resultatutviklingen er drevet av sterk kunde- og utl?nsvekst, lavere kostnader, stabil kredittkvalitet samt resultatforbedring i Sverige. Den sterke kunde- og utl?nsveksten fortsatte i 2.…

Sterk vekst og resultatfremgang i Bank Norwegian

Bank Norwegian fortsetter den positive utviklingen. Konsernresultatet etter skatt utgjorde 21,8 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 18,5 millioner kroner i 1. kvartal 2011. Resultatfremgangen forklares hovedsakelig av utl?nsvekst. Bank Norwegian opplever sterk utl?nsvekst, tiltagende vekst i utstedte kredittkort, samtidig med ?kt l?nnsomhet.…

Resultat for 4. kvartal 2010

Bank Norwegian fortsetter den positive utviklingen. Konsernresultatet etter skatt i fjerde kvartal utgjorde 13,8 millioner kroner, opp fra 8,3 millioner kroner i tredje kvartal. Resultatet for hele ?ret 2010 ble 34,9 millioner kroner, sammenlignet med 12,9 millioner kroner ?ret f?r. Egenkapitalavkastningen ble 14 %.…
Top