Tag Archives: Ernst Young

Carlsberg A/S Kvartalsrapport Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010

Med et samlet ?rsresultat for 2009 p? 12,6 mio. kr. har V?kstfonden haft en betydelig fremgang i forhold til 2008. Fremgangen har v?ret m?rkbar for alle forretningsomr?der, og samtidig er likviditeten blevet styrket v?sentligt. ?Regnskabet for 2009 opfylder vores forventninger om resultatfremgang og er i lyset af den generelle ?konomiske udvikling tilfredsstillende.…
Top