Tag Archives: Etasje Presentasjonen

Havila Shipping – Presentasjon av 4. kvartal/forel?pig regnskap 2009

Havila Shipping – Presentasjon av 4. kvartal/forel?pig regnskap 2009

Havila Shipping ASA presenterer regnskap for 4. kvartal/forel?pig regnskap for 2009 Torsdag 28. januar kl 09 00 Stedet er Rederiforbundet R?dhusgaten 25, Oslo, 7. Etasje Presentasjonen holdes av adm dir Nj?l S?vik og finansdirekt?r Arne Johan Dale P?melding til: [email protected] Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 [HUG#1376604] Source: Millistream / Hug…
Top