Tag Archives: EUR

DOF INSTALLER ASA ? RETTET EMISJON GJENNOMF?RT

DOF INSTALLER ASA ? RETTET EMISJON GJENNOMF?RT

P? dagens generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) ble utbytte, fullmakt til kj?p og overdragelse av egne aksjer og retningslinjer for godtgj?relse til ledere vedtatt i henhold til styrets forslag. Generalforsamlingen godkjente balansen og resultatregnskapet for 2009. Generalforsamlingen vedtok videre et utbytte p?…

HNA/HNB – Emisjon av sertifikatl?n

Hafslund ASA har emittert et sertifikatl?n p? EUR 10 millioner med forfall 29. mars 2010. L?net er emittert under selskapets sertifikatprogram i det belgiske markedet. Hafslund ASA Oslo, 27. januar 2010 For ytterligere informasjon: Finansdirekt?r Ketil Wang, tlf. 975 13 135 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 [HUG#1377881] Source: Millistream / Hug…
Top