Tag Archives: Fakta Storskader

F?rste fase av synergiprogram implementeres

F?rste fase av synergiprogram implementeres

2010 har v?rt et ?r som har v?rt preget av mange store skader i kommunale bygg. Skadeomfanget for de 8-10 st?rste skadene blant KLPs kunder utgj?r rundt 300-350 millioner kroner. Skolebranner F?rst og fremst har ?ret v?rt preget av de mange store og ?deleggende brannene p?…
Top