Tag Archives: Faktabokser Store

«Aksjon skolebrann» er gjennomf?rt

«Aksjon skolebrann» er gjennomf?rt

2010 tegner til ? bli det store skolebrann?ret. For ? kunne arbeide forebyggende mot slike skader har KLP Skadeforsikring AS i h?st gjennomf?rt en rekke skolebefaringer i samarbeid med kommunene. N? foreligger konklusjonene fra arbeidet. I l?pet av h?sten har KLP i samarbeid med kommunenes representanter foretatt befaringer p?…
Top