Tag Archives: GGG

Presentasjon av rapporten for 4. kvartal 2010

Den 14. februar 2011 ervervet HVS Invest AS 332 aksjer i Grenland Group ASA («GGG»). Aksjene ble ervervet til kurs NOK 12,30 per aksje. HVS Invest AS eier etter dette 31 774 795 aksjer i GGG, hvilket representerer cirka 89,56 prosent av aksjekapitalen og cirka 90,30 prosent av stemmene i GGG*.…

Bedre markeder og resultatvekst for Orkla

Det vises til flaggemelding den 31. januar 2011. Den 9. februar har HVS Invest AS ervervet 1 aksje i Grenland Group ASA («GGG») gjennom Oslo B?rs handelssystem. Vederlaget var NOK 12,30. Dette inneb?rer at HVS Invest AS eier 23 793 956 aksjer og 7 921 089 tegningsretter i GGG.…
Top