Tag Archives: Gunnar Dolvens

Badger Explorer ASA ? Fastsettelse av oppgj?r ang?ende aksjeopsjonsprogram for ansatte

Badger Explorer ASA ? Fastsettelse av oppgj?r ang?ende aksjeopsjonsprogram for ansatte

Det henvises til pressemelding datert 4. mars 2011. Oppgj?r for alle ut?vde aksjer er basert p? en salgspris p? NOK 25,9834 per aksje. Primerinsider CFO Gunnar Dolven kj?pte 3 000 aksjer for totalt NOK 77 950,20. Gunnar Dolvens beholdning etter dette utgj?r 16 667 ikke-ut?vde aksjeopsjoner i Selskapet til innl?sningskurs NOK 10,00.…
Top