Tag Archives: Gunnar Gj

Anbefaler sammensl?ing av nettselskapene

Anbefaler sammensl?ing av nettselskapene

Styrene i Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS har i dag besluttet ? anbefale sammensl?ing av nettvirksomhetene i konsernene og etablering av et felles nettselskap. Endelig avgj?relse blir tatt i generalforsamlingen i de respektive selskapene den 20. desember. Utredning av en fusjon mellom nettvirksomhetene i TAFJORD og TUSSA startet ved ?rsskiftet.…

KLP Eiendom kj?per TDC-eiendommen i K?benhavn

KLP Eiendoms danske datterselskap, KLP Ejendomme AS, har kj?pt det 81.000 kvadratmeter store eiendomskomplekset til TDC i K?benhavns Sydhavn, med adresse Teglholmsgate 1-3. Eiendommen kj?pes fra TDC Pensjonskasse og har Danmarks ledende telekomselskap (TDC) som leietaker. – Vi er meget tilfreds med v?r nye store investering i K?benhavn som passer godt inn i v?r portef?lje av kontor, hotell og kj?pesentereiendommer.…
Top