Tag Archives: Haco Hydrogeologi

All bruk av BankID kan fortsette som f?r

All bruk av BankID kan fortsette som f?r

Goodtech leverer en omsetning i 2009 p? h?yde med foreg?ende ?r, til tross for at markedsforholdene gjennom ?ret har v?rt utfordrende. Markedsforholdene er fortsatt krevende, men aktiviteten i markedet er ?kende. Ordreinngangen hittil i 2010 er meget god, med inng?elsen av flere st?rre kontrakter innen begge virksomhetsomr?der.…
Top