Tag Archives: Hans Christian Holte

Popul?rt med elektronisk skatteoppgj?r

Popul?rt med elektronisk skatteoppgj?r

I ?r har 70 prosent av skattyterne f?tt skatteoppgj?ret kun elektronisk. Det er over 2 millioner flere enn i fjor. Onsdag f?r de resterende 220 000 personlige skattyterne skatteoppgj?ret sitt. Skatteetaten var f?rst til ? bruke det nye regelverket om digitalt f?rstevalg med utsendelsen av ?rets skatteoppgj?r.…
Top