Tag Archives: Hans Martin

Prim?rinnsidertransaksjoner i Hydros fortrinnsrettsemisjon

Prim?rinnsidertransaksjoner i Hydros fortrinnsrettsemisjon

I forbindelse med den p?g?ende tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Hydro gir listen nedenfor en oversikt over handel i tegningsretter og tegning av Hydro-aksjer for prim?rinnsidere i Hydro og deres n?rst?ende utf?rt den 25. juni 2010. Navn p? Allokerte Antall Salgskurs Antall Kj?pskurs Antall Aksjebeholding prim?rinnsider tegnings-retter tegnings- tegnings-retter tegnings-retter tegnings-retter nye etter retter kj?pt aksjer emisjonen* solgt tegnet Konsernledelse Svein Richard 8.221 – – – – 14.000 35.235 Brandtz?g Kjetil Ebbesberg 190 – – – – 1.190 817 Arvid Moss 18.794 14.444 6,76 – – 4.350 66.104 J?rgen C.…
Top