Tag Archives: Hong Kong

Meldepliktige handler i emisjonene

Meldepliktige handler i emisjonene

B?de fortrinnsrettemisjonen og den rettede ansatteemisjonen i SpareBank 1 SMN ble avsluttet torsdag 25. mars 2010 kl 1730 (norsk tid). N? foreligger endelig tildeling av nye egenkapitalbevis. Ved utl?pet av tegningsperioden hadde SpareBank 1 SMN mottatt tegninger for i alt 43,7 millioner nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettemisjonen.…

?rsregnskap 2009 til generalforsamling 14. april 2010

Vedlagt f?lger en liste over endelig tildeling av nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN til prim?rinnsidere i SpareBank 1 SMN-konsernet og deres n?rst?ende i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen. Trondheim, 31. mars 2010. Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN: Finansdirekt?r Kjell Fordal tlf 905 41 672 Informasjonsdirekt?r Hans Tronstad tlf 941 78 322 DISCLAIMER These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia, Hong Kong or Japan.…

Hvor oljepengene havnet

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres eks utbytte og eksklusive rett til ? motta tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen morgen, 05.03.10. DISCLAIMER These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia, Hong Kong or Japan.…
Top