Tag Archives: IFSWORLD

Presentasjon forel?pig regnskap 2010

Presentasjon forel?pig regnskap 2010

I dag arrangerar IFS f?rste Project-based industry Advisory Council (PAC) ? en r?dgivningsgruppe for IFS? prosjektfokuserte kunder. M?let er ? etablere en plattform for utveksling av kunnskap og erfaring med kundene og agendaen fokuserer p? muligheter og utfordringer i prosjektverden. Blant deltagerne er flere st?rre, globale virksomheter som er markedsledende p?…

Redcats annonserer sitt oppkj?p av Castaluna

IFS har f?tt i oppdrag av papirfabrikken SCA Ortviken og massefabrikken SCA Öststrand ? oppgradere og utvide IFS Applications for ? oppn? ?kt effektivitet, bedre tilgjengelighet og kvalitet i produksjonen. Fabrikkene har benyttet IFS Applications som vedlikeholdsystem siden 1994/2002. Avtalen omfatter oppgradering, lisenser for nye komponenter samt konsulent-tjenester.…

Green Instruments og Danfoss IXA udvikler banebrydende emissionssensormed st?tte fra Den DanskeMaritime Fond

Kitron ASA, som er en af Skandinaviens f?rende kontraktproducenter af elektronik, er g?et i drift med IFS Applications. L?sningen, som inkluderer den nye brugergr?nseflade IFS Enterprise Explorer, er allerede implementeret i to af koncernens enheder, Karlskoga og Jönköping, og hele koncernl?sningen skal v?re klar i l?bet af 2010.…
Top