Tag Archives: Industri Kvartalet

Bred resultatfremgang i Veidekke

Bred resultatfremgang i Veidekke

Veidekkes omsetning i tredje kvartal ble 4 448 MNOK (3 980 MNOK i tredje kvartal 2009). Resultat f?r skatt ble 270 MNOK (240 MNOK), resultat pr. aksje ble kr 1,50 (kr 1,30) og resultatmarginen endte p? 6,1 % (6,0 %). Ordrereserven for konsernets entrepren?rvirksomhet er n?…
Top