Tag Archives: Initial Hygoform

Sv?rt enkle grep holder folk friske

Sv?rt enkle grep holder folk friske

Sykefrav?r koster norske bedrifter dyrt. SINTEF har beregnet bedriftens merkostnad per ansatt som er syk til hele 1900 kroner per dag. Dette er kostnader knyttet til produksjonstap, innleie av eventuelle vikarer og merarbeid for de ?vrige ansatte. ? Merarbeid ?ker igjen sjansen for at dem som er igjen p?…
Top