Tag Archives: Innovasjon Norge

Lover gr?nn milliardinvestering i olje og gass

Lover gr?nn milliardinvestering i olje og gass

Forskningsr?det, Innovasjon Norge, Transnova og Enova styrker satsingen p? energi- og klimateknologi. De statlige virksomhetene er beredt p? ? bruke milliardbel?p inn mot olje og gassektoren i de kommende ?rene.? Vi har kapital til gode prosjekter, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.…

– Tidenes forenklingstiltak

Hovedstyret i Innovasjon Norge har i dag vedtatt at driftsbudsjettet for neste ?r skal reduseres med inntil 119 millioner kroner. Det betyr at virksomheten m? reduseres p? flere vesentlige omr?der, og at bemanningen m? ned. B?de kontorene i Norge og i utlandet blir ber?rt av budsjettreduksjonen som Innovasjon Norge f?r med statsbudsjettet for 2011.…

Rentestatistikk for banker og andre finansforetak, 1. kvartal 2010

Rentene p? vei oppover Renten p? utl?n fra finansinstitusjonene fortsatte ? ?ke i 1. kvartal 2010. Bankenes rentemargin overfor husholdninger ?kte, mens rentemarginen overfor ikke-finansielle foretak falt like mye. [Figur: Bankenes rentemargin. Husholdninger og ikke-finansielle private foretak 4. kvartal 2001-1. kvartal 2010.…
Top