Tag Archives: Ketil Wang

HNA/HNB – Emisjon av sertifikatl?n

HNA/HNB – Emisjon av sertifikatl?n

Hafslund ASA har emittert et sertifikatl?n p? EUR 10 millioner med forfall 29. mars 2010. L?net er emittert under selskapets sertifikatprogram i det belgiske markedet. Hafslund ASA Oslo, 27. januar 2010 For ytterligere informasjon: Finansdirekt?r Ketil Wang, tlf. 975 13 135 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 [HUG#1377881] Source: Millistream / Hug…

HNA/HNB – Tilbakekj?p av obligasjoner

Hafslund ASA har kj?pt tilbake NOK 30 millioner i FRN Hafslund ASA 17/02/10, ISIN NO 0010252760, HNA46. Etter transaksjonen er utest?ende bel?p i markedet i dette l?net NOK 472 millioner. Hafslund ASA Oslo, 11. desember 2009 For ytterligere informasjon: Finansdirekt?r Ketil Wang, tlf.…
Top