Tag Archives: Kjell Erik Drevdal

Badger Explorer ASA – ?kning av selskapets aksjekapital

Badger Explorer ASA – ?kning av selskapets aksjekapital

Det henvises til b?rsmeldinger datert 4. og 17. mars 2011. Kapitalforh?yelse er n? registrert i Foretaksregisteret. Aksjekapitalen i Badger Explorer ASA er etter registreringen NOK 2 314 036,12 fordelt p? 18 512 289 aksjer, hver med p?lydende verdi NOK 0,125. Etter emisjon av 73 249 nye aksjer ?…

Badger Explorer ASA – Vellykket prototype test gjennomf?rt i Brumunddal

Badger Explorer ASA har gleden av ? meddele at siste fase av Milepel 3 i Badger Explorer Prototype Prosjektet er gjennomf?rt. Dette har v?rt en ny boretest i sandsteinsformasjon p? testanlegget i Brumunddal hvor Badger Explorer verkt?yet har boret og bygget plugg under vannspeilet i ?pent hull, noe som ikke v?rt gjort tidligere.…

Badger Explorer ASA ? Fastsettelse av oppgj?r ang?ende aksjeopsjonsprogram for ansatte

Det henvises til pressemelding datert 4. mars 2011. Oppgj?r for alle ut?vde aksjer er basert p? en salgspris p? NOK 25,9834 per aksje. Primerinsider CFO Gunnar Dolven kj?pte 3 000 aksjer for totalt NOK 77 950,20. Gunnar Dolvens beholdning etter dette utgj?r 16 667 ikke-ut?vde aksjeopsjoner i Selskapet til innl?sningskurs NOK 10,00.…
Top