Tag Archives: Konsernsjef Espeset

Negativt resultat for TAFJORD

Negativt resultat for TAFJORD

Halv?rsresultatet for konsernet TAFJORD viser et underskudd p? 57 mill. kr. Hoved?rsaken til det negative resultatet er nedskrivinger i Svelgen Kraft Holding AS, der TAFJORD har en eierandel p? 34%. Regnskapet som ble lagt frem i dag er preget av ekstraordin?re forhold i f?rste halv?r knyttet til kostnadsf?ring av urealiserte verditap p?…
Top