Tag Archives: Kontaktinformasjon Gunnar Hovland

Flere velger BN Bank

Flere velger BN Bank

Trondheim, 21. oktober 2014: BN Banks tydelige standpunkt mot pruting og produktpakker verdsettes av boligl?nskundene, og gir kraftig ?kning i antall boligl?ns?knader. I bedriftsmarkedet er volumutviklingen stabil, mens mislighold og nedskrivninger er redusert betydelig det siste ?ret. Uken f?r kvartalsslutt satte banken ned renta p?…

Finanstilsynet gir BN Bank ASA tillatelse til ? benytte Avansert IRB

BN Bank ASA og Bolig og N?ringskreditt AS har f?tt tillatelse fra Finanstilsynet til ? benytte Avansert IRB(AIRB)-metode for beregning av minstekravet til kapitaldekning for foretaksengasjementer. AIRB er en ?Avansert Intern Rating Basert? metode for beregning av minstekravet til kapitaldekning. Denne systematiske fremgangsm?ten gir fordeler i form av bedre risikostyring og kontroll for utl?nsvirksomhet i bank.…
Top