Tag Archives: Kontaktperson Erik Christensen

Siemens honorerer rekordresultat med milliardbonus

Siemens honorerer rekordresultat med milliardbonus

Med referanse til b?rsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 15. november er gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er n?rmere beskrevet nedenfor. Erik Anders Lönneborg, som er direkt?r i DiaGenic ASA, har blitt tildelt til sammen 3.107.397 tegningsretter i reparasjonsemisjonen.…

Northern Logistic Property ASA – Resultat for tredje kvartal 2010

Med referanse til b?rsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 14. november er gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er n?rmere beskrevet nedenfor. Gustav Ingemar Kihlström, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har direkte og gjennom sitt heleide selskap blitt tildelt til sammen 121.795 tegningsretter i reparasjonsemisjonen.…

Meldepliktig endring i eksponering blant prim?rinnsidere

som f?r denne transaksjonen var heleid av prim?rinsider Praveen Sharma og hans n?rst?ende. Denne transaksjonen inneb?rer en individuell endring i eksponering for Praveen Sharma og Atul Shah. Capveen AS eier 2 662 128 aksjer i DiaGenic. I tillegg eier Sharma 2 490 764 aksjer i DiaGenic og Shah eier indirekte gjennom n?rst?ende selskap 5 061 040 aksjer i DiaGenic.…
Top