Tag Archives: Kontaktpersoner Aage Schaanning

KLP inn p? eiersiden i Ringeriks-Kraft

KLP inn p? eiersiden i Ringeriks-Kraft

KLP erverver 15 prosent av aksjene i Ringeriks-Kraft AS av Ringerike kommune. Avtalen har en verdi p? om lag 135 millioner kroner. Ringeriks-Krafts styre og eiere har ?nsket en ny partner for ? styrke fundamentet for videreutviklingen av konsernet. Saken ble behandlet i formannskapet i Hole kommune 12.…
Top