Tag Archives: Kontaktpersoner Kjetil Bakken

Noreco fortsetter som uavhengig selskap

Noreco fortsetter som uavhengig selskap

Stavanger, 23. mars 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) annonserte i oktober at selskapet satte i gang en bred gjennomgang av sine strategiske alternativ i den hensikt ? fremme aksjon?rverdiene i selskapet. Som ledd i denne gjennomgangen har Noreco og selskapets r?dgivere v?rt i dialog med en rekke interesserte parter og unders?kt ulike strukturelle alternativ, inkludert fusjoner og salg av hele eller deler av selskapet.…
Top