Tag Archives: Lasse Fosby

Faktor Eiendom ? Resultater for f?rste kvartal 2010

Faktor Eiendom ? Resultater for f?rste kvartal 2010

Hovedpunkter Faktor Eiendom rapporterer driftsinntekter p? 169,6 millioner kroner f?rste kvartal 2010, ned fra 186,4 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte p? minus 27,7 millioner kroner, ned fra 7,6 millioner kroner i f?rste kvartal i fjor, hovedsakelig p?…

Vedtak p? Nordeas generalforsamling 2010

Det er i dag gjennomf?rt en transaksjon hvor Lasse Fosby AS og Rune Kilebu AS har solgt aksjer i Faktor Eiendom ASA til f?lgende kj?pere: Selger Kj?per Ant. aksjer Pris Lasse Fosby AS Vige AS 2.106.389 1,- Lasse Fosby AS FW Invest AS 2.106.389 1,- Lasse Fosby AS Stein H?kon Glosli AS 1.053.194 1,- Lasse Fosby AS KEB Eiendom AS 1.053.195 1,- Rune Kilebu AS HGT Invest AS 2.106.389 1,- Rune Kilebu AS Botek Norge AS 2.106.389 1,- Rune Kilebu AS Stein H?kon Glosli AS 1.053.194 1,- Rune Kilebu AS KEB Eiendom AS 1.053.195 1,- Sum 12.638.334 1,- Lasse Fosby AS, et selskap kontrollert av Lasse Fosby (adm.…

CEO i Etman International ASA fratrer stillingen

Styret i Faktor Eiendom ASA har konstituert Lasse Fosby som administrerende direkt?r i selskapet med virkning fra 1. desember 2009 til 30. juni 2010. Fosby har den siste perioden ledet virksomhetsomr?det Eiendomsutvikling i konsernet. Fosby eier direkte og indirekte 23,4 % av aksjekapitalen i selskapet.…

Faktor Eiendom ? Resultater for tredje kvartal 2010

Konsernet hadde driftsinntekter p? 127,6 millioner kroner i tredje kvartal 2010, mot 239,5 millioner kroner i samme periode i 2009. Av dette var 16,0 millioner kroner knyttet til salg av Faktor Langbrygga 9 AS, 20,6 millioner kroner til modulfabrikken, 49,1 millioner kroner knyttet til hoteller, 17,4 millioner kroner til resorts og 10,6 millioner kroner til salg av boliger og fritidsboliger.…

Faktor Eiendom ? Resultater for andre kvartal 2010

Faktor Eiendom gjennomf?rte en finansiell restrukturering i andre kvartal som har gitt selskapet vesentlige bedrede rammebetingelser. Restruktureringen inkluderte konvertering av 250 millioner kroner i gjeld til egenkapital og en privat plassering p? 250 millioner kroner. Konsernet hadde driftsinntekter p? 216,8 millioner kroner i andre kvartal 2010, mot 91,0 millioner kroner i samme periode ?ret i 2009.…
Top