Tag Archives: Lind Petersen Telefon

Ny kvartalsrapport: Moderat optimisme kan ?delegges av europeisk gjeldskrise

Ny kvartalsrapport: Moderat optimisme kan ?delegges av europeisk gjeldskrise

NHOs bedrifter ser for seg en svakere vekst enn Norges Bank og SSB i ?r og neste ?r. Men en moderat optimisme kan ?delegges av europeisk gjeldskrise. Norges Bank og Statistisk sentralbyr? tror vi f?r et ?konomisk oppsving i Norge i 2010 og varsler blant annet frisk vekst i innenlandsk ettersp?rsel.…

Norges Bank burde ventet

sier NHOs sjef?konom Tor Steig. Med den sterke kronen og st?rre usikkerhet i europeisk ?konomi burde Norges Bank ventet med ? sette opp renten denne gang. Lav rente i euro-omr?det kombinert med s?rnorske rente?kninger vil ramme Norges konkurransekraft. Bedriftene sier selv at en ansvarlig ?konomisk politikk som bidrar til lavt renteniv?…

Un?dvendig rente?kning

– NHO frykter at dagens rente?kning vil gi oss en enda sterkere krone som ?ker presset p? de konkurranseutsatte arbeidsplassene. Norge var i h?st det eneste europeiske landet som ?kte renten, og med dagens beslutning er renteavstanden til handelspartnerne blitt enda st?rre.…
Top