Tag Archives: Maalfrid Brath

Arbeidsgivere forventer stabilt arbeidsmarked

Arbeidsgivere forventer stabilt arbeidsmarked

Norske arbeidsgivere forventer fortsatt ?kt bemanning i alle sektorer i f?rste kvartal 2013, p? omtrent samme niv? som 2012. Den st?rste ?kningen forventes innen bransjegruppen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester og i handel- og servicen?ringen. I Stor-Oslo ser det derimot ut til ?…
Top