Tag Archives: Magnhild Meltveit Kleppas

Flere gambler p? sommerdekk gjennom vinteren

Sommerdekkbilistene gjorde seg sist vinter sterkere gjeldende p? skadestatistikken enn p? flere ?r. Dekkstatistikken fra If Skadeforsikring viser at andelen skadde personbiler p? sommerdekk ?kte sterkt sist vinter og utgjorde 14,7% av alle skadde biler, mot 9,2% forrige vinter. ? Dette er en skremmende ?kning og derfor er det sterkt beklagelig at samferdselsministeren n?…
Top