Tag Archives: Marius Robbestad

Sonans Utdanning har valgt Windows 8-nettbrettet HP ElitePad fra HP i samarbeid med ePartner

Sonans Utdanning har valgt Windows 8-nettbrettet HP ElitePad fra HP i samarbeid med ePartner

Fornebu torsdag 3.juni 2013 ? Alle nye studenter (f?rsteklassinger i de videreg?ende skolene) i tillegg til l?rere ved Sonans Utdanning vil ved studiestart h?sten 2013 f? tildelt hver sin HP ElitePad 900. Godt over 300 enheter har Sonans Utdanning kj?pt inn via ePartner.…
Top