Tag Archives: MNOK

Bedring i f?rste kvartal i Veidekke

Bedring i f?rste kvartal i Veidekke

Men vi opplever n? ?kende aktivitet innen boligutvikling, og entrepren?rvirksomhetens ordrereserve har ?kt med dr?yt 20 % fra samme tidspunkt i fjor, sier konsernsjef Terje R. Venold. Veidekkes omsetning i f?rste kvartal ble 3 148 MNOK (3 325 MNOK). Driftsresultatet ble -16 MNOK (-102 MNOK), mens resultat f?r skatt ble -14,3 MNOK (-133,5 MNOK).…

All bruk av BankID kan fortsette som f?r

Goodtech leverer en omsetning i 2009 p? h?yde med foreg?ende ?r, til tross for at markedsforholdene gjennom ?ret har v?rt utfordrende. Markedsforholdene er fortsatt krevende, men aktiviteten i markedet er ?kende. Ordreinngangen hittil i 2010 er meget god, med inng?elsen av flere st?rre kontrakter innen begge virksomhetsomr?der.…

CORRECTION (no): BADGER EXPLORER ASA – RESULTAT FOR 4Q 2009 / SELVBEGRAVINGSTESTEN FORTSETTER STRAKS V?RET TILLATER DET

This is a correction of the announcement from 20:30 16.02.2010 . The reason for the correction are two mistakes in paragraph 5, second and third sentence. The correct versions of these are: Driftskostnadene for 4Q 2009 var MNOK 8,1 (MNOK 5,4), mens de for hele 2009 var MNOK 24,7 (MNOK 18,2).…
Top