Tag Archives: Mons Aase

DOF Subsea AS vurderer utstedelse av nytt usikret obligasjonsl?n

DOF Subsea AS vurderer ? utstede et nytt usikret obligasjonsl?n i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i april 2016. Minimumsbel?pet for det foresl?tte obligasjonsl?net vil v?re NOK 500 millioner. Netto proveny fra det foresl?tte obligasjonsl?net vil bli brukt til ? refinansiere eksisterende obligasjonsgjeld, samt finansiering av selskapets generelle virksomhet.…

MELDEPLIKTIG HANDEL BLANT PRIM?RINNSIDER

Det vises til pressemelding datert 18. mars 2010 vedr?rende den planlagte rettede emisjonen i DOF Installer ASA (?DOF Installer?). Den 25. mars 2010 ble emisjonen gjennomf?rt, noe som vil innbringe et bruttoproveny p? NOK 150 millioner til DOF Installer. Emisjonen er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i DOF Installer som vil bli avholdt den 6.…
Top