Tag Archives: Morten Gjelstad

Seks av ti vil ha 70 prosent eller mer

Seks av ti vil ha 70 prosent eller mer

Nordmenn har skyh?ye forventninger til fremtidig pensjon. 61 prosent mener de b?r ha 70 prosent av sluttl?nn eller mer for ? ha en god pensjonstilv?relse. Men bare fire av ti sparer til pensjon utover pensjonsordningen de har gjennom jobben. – N?r vi lever lenger skal alderspensjon fordeles over flere ?r som gj?r at alle m?…
Top