Tag Archives: NEAS

Q-FREE ? ANSETTELSE AV DIREKT?R FOR M&A

I ekstraordin?r generalforsamling den 21.10.09 ble det besluttet ? ?ke antall aksjer i NEAS ASA med 300 000 stk. Beslutningen ble tatt p? bakgrunn av at Thorbj?rn Graarud har rett og plikt til ? tegne 300 000 aksjer i selskapet i forbindelse med sin tiltredelse som administrerende direkt?r i selskapet.…
Top